Sản phẩm cùng loại (11)
-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ 3,700,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ
-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ 350,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ 300,000 VNĐ
-20%
Ghẹ xanh
500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ 3,700,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ 350,000 VNĐ
-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ 350,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ 300,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ 350,000 VNĐ
Ghẹ xanh

Ghẹ xanh

Giá: 600,000 VNĐ 500,000 VNĐ
Số lượng:  


-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ
3,700,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ
-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ
300,000 VNĐ
-20%
Ghẹ xanh
500,000 VNĐ
600,000 VNĐ
-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ
3,700,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ
300,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ
350,000 VNĐ