Hải sản tươi sống

-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-20%
Ghẹ xanh
500,000 VNĐ
600,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ
-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ
3,700,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ
300,000 VNĐ
-17%
Tôm biển
300,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-20%
Ghẹ xanh
500,000 VNĐ
600,000 VNĐ
-40%
Sò điệp
250,000 VNĐ
350,000 VNĐ
-10%
Tôm hùm
2,000,000 VNĐ
2,200,000 VNĐ
-23%
Cua hoàng đế
3,000,000 VNĐ
3,700,000 VNĐ
-20%
Mực trứng
250,000 VNĐ
300,000 VNĐ